معمار منظر

نگاهی گذرا به فعالیتهای رِم کولهاس
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۰

  نگاهی گذرا به فعالیتهای رِم کولهاس

  رم کولهاس پدر خوانده معماری معاصر لقب گرفته است. او با تخصص بیش از ۴۰ سال انقلابی به پا کرد تا توجه معماران را به روش کار و تاثیر آنها از فضا جلب کند.

  بی نظیرترین پروژه های توریستی در معماری منظر
 • زمان مطالعه : 18 دقیقه
 • ۰

  بی نظیرترین پروژه های توریستی در معماری منظر

  نظر به اینکه معماران منظر در حال ورود به قلمروی گردشگری هستند، این پروژه ها به دلیل خاص بودن، نقش داشتن در صنعت گردشگری و احترامی که برای مناطق محلی و زمینه محیط زیست قائل هستند، مورد بررسی قرار می گیرند.