خانه کتابخوانی

کتابخوانی

فراخوان کتابخوانی: طراحی با طبیعت (یان مک هارگ)

فراخوان کتابخوانی: طراحی با طبیعت (یان مک هارگ)

دومین نشست از مجموعه نشست های کتاب خوانی سایت معمار منظر، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «طراحی با طبیعت» نوشته یان مک هارگ اختصاص خواهد داشت.
فراخوان کتابخوانی، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟

فراخوان کتابخوانی، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟

اولین نشست از مجموعه نشست‌های کتابخوانی سایت معمار منظر، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم» نوشته یان گل اختصاص خواهد داشت.
کتاب فرم و بافت در معماری منظر

کتاب فرم و بافت در معماری منظر

انتشارات جهاد دانشگاهی به تازگی کتاب فرم و بافت در معماری منظر به تالیف کاترین دی و ترجمه دکتر محسن کافی و مهندس پیمان گلچین را وارد بازار کرده است.
نخل؛ داستانی از دل باور مردم سرزمین ایران

نخل؛ داستانی از دل باور مردم سرزمین ایران

قصه نخل مانند چشمه از دل باور پاک و سنت آبادیهای حاشیه کویر می جوشد، از دره های پر فراز و نشیب سالهای دور می گذرد و در بستر زندگی روزمره مردم جریان می یابد.