معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

لطفاً قبل از پر کردن فرم تماس، به موارد زیر توجه نمایید:
– در ورود آدرس ایمیل خود دقت داشته باشید. زیرا تنها راه ارتباطی ما با شما در آینده خواهد بود.
– ایمیل های ارسالی از سایت معمارمنظر ممکن است در پوشه Spam یا Junk ایمیل شما قرار بگیرد.
– برای دریافت ایمیل های ما بهتر است پس از دریافت اولین ایمیل، آن را در لیست مخاطبین خود قرار دهید تا ایمیل های ما به Inbox ایمیل شما ارسال شود.
– بعد از تماس همکاران سایت با شما، حتماً به ایمیل پاسخ دهید تا از رسیدن آن به دست شما اطمینان حاصل کنیم.
– در صورت تمایل می توانید شماره تلفن همراه خود را جهت اطمینان از ارتباط با شما وارد نمایید.