معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

استراتژیهای غیرطبیعی برای مقابله با همسانی

تعداد پروژه های معماری منظر در سالهای اخیر بسیار رشد داشته و با میزان بالای همسانی روبرو است. این مطلب راهکارهایی برای اجتناب از همسانی ارائه می دهد.
محیط کوچک در پارک فیل به مخاطبین تجربیات اجتماعی و تفریحی فراموش نشدنی و همچنین فرصتی برای آرامش و ارتباط با طبیعت ارائه می دهد.
فضای بازی پلات 5، نقش میدان عبوری را دارد که در خدمت کارکردهای فضای عمومی است و از طرفی ناحیه‌ بازی استانداردسازی نشده ای را به نمایش می‌گذارد.
ایده طراحی این فضای چندمنظوره از فضای منفی موجود که مثل ویرانه های ناتمام در اطراف درختان وجود داشت، گرفته شد که با رشد گیاهان به بخشی از طبیعت تبدیل می شوند.
در بازطراحی سایت کارخانه گرامافون سازی وینیل، تاریخ خارق العاده آن و پتانسیل محله با ایجاد کاربریهای مختلط و دسترسی حمل و نقل عالی، در نظر گرفته شد.
این مطلب به بررسی دیدگاه آلوار آلتو و نوع برخورد او با طبیعت می پردازد. او در دوره مدرنیسم، معماری متفاوت و کارهایش در ارتباط با منظر پیشرو بود.
خوزستان که در جنوب غربی ایران قرار گرفته، سرزمینی باستانی است که گنج ها و رازهای بسیاری از افتخار و عظمت تمدن چند هزار ساله تا شهادت و رشادت را در بردارد.
شوادان ها به جهت غلبه بر شرایط نامناسب حرارتی در فصلهای گرم سال، در جنوب غربی ایران که اقلیم آن گرم و نیمه مرطوب است، ابداع شده ‌اند.
در انتخاب موقعیت مکانی زیگورات چغازنبیل، عامل بلندی و تراز ارتفاعی بالاتر نسبت به عواملی مانند امنیت و دسترسی به آب، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
از مسائل مهم در منظر رودخانه دز که بایستی به آن پرداخته شود، مسئله همنشینی آن با بافت شهری و زندگی در حاشیه این رودخانه است.
بهترین راه برای احیای منظر طبیعی خوزستان یک برنامه ریزی مناسب برای کاشت گیاهان بومی است تا هم منظر بومی احیاء شود و هم از تاثیر کنوکارپوس در این خطه کاسته شود.
شرایط ساختاری زمین در شکل دادن به سازه های آبی شوشتر نقش داشته و ساختار سازه ای آنها در هماهنگی کامل با محیط طبیعی و شرایط آب و هوایی بوده است.