معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو منظر صنعتی

در بازطراحی سایت کارخانه گرامافون سازی وینیل، تاریخ خارق العاده آن و پتانسیل محله با ایجاد کاربریهای مختلط و دسترسی حمل و نقل عالی، در نظر گرفته شد.
ساحل شمالی رودخانه به نام Vernissaranta (روغن بذر کتان =Vernissa) قسمتهای مختلف سایت کارخانه قدیمی روغن بذر کتان را به هم متصل می کند.
باغ رزا لوکزامبورگ یک فضای راه آهن فعال است که از یک زمین بایر شهری به یک دالان سبز تبدیل شده و نمونه بارزی از ترکیب حساسیت های معماری و پایداری است.
در طراحی پارک میفیلد، از تاریخ سایت و میراث صنعتی باقی مانده، الهام گرفته شده و تمرکز اصلی بر استفاده مجدد از ویژگیها، مصالح بومی و منابع منطقه ای بوده است.
ایجاد فضاهای شهری، جاذبه توریستی، فرصتهای جدید اقتصادی، اکولوژیکی و طراحی از پتانسیلهای مناظر صنعتی هستند که دلیل محبوبیت کار با آنها در بین معماران منظر است.
پایداری هدف اصلی در پارک مرکزی است و گواهینامه پنج ستاره سبز به خاطر خنثی سازی کربن و آب، تصدیقی بر این موضوع است
معماران منظر و طراحان شهری از طریق پروژه های محیط زیستی نشان می دهند که پایداری ابزار ترقی است و اجازه بازسازی ارتباط از دست رفته با محیط شهری را می دهد.
این پروژه، به عنوان یکی از نقاط خوش منظر باغ گیاهشناسی کوه چن، فرصتهایی را برای تغییر این معدن به شدت تخریب شده به یک فضای عمومی باز ارائه می دهد.
منطقه آزاد چابهار به دلیل اتصال به آبهای اقیانوسی و نزدیکی به کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مناطق همجوار دریایی می تواند متحول کننده اقتصاد شرق کشور باشد و کالاهای مناطق همجوار را به کشورهای دنیا صادر کند و این امر منفعت خوبی برای اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد.
مناظر سایتهای پساصنعتی، ارزش و زیبایی میراث صنعتی یک سایت را به ما شناسانده و دیدگاهمان را در رابطه با چیزی که زیبا و ارزشمند محسوب می شود، تغییر می دهند.
در طراحی جدید معدن سنگ اتریش که فضای طبیعی با تجارب بصری و فضایی مهیجی آن را احاطه کرده است، انواع رویدادها از جشنواره اپرا تا تئاتر و کنسرت برگزار می­ شود.
تفاوت میان نیازهای مردم در قرن نوزدهم و در جامعه مدرن امروز از طریق این پروژه نشان داده شده است. این پروژه یک نمونه ملموس از چگونگی قدرت مردم برای تغییر جهان است.