دسته: منظر صنعتی

جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار
 • زمان مطالعه : 17 دقیقه
 • ۰

  جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار

  منطقه آزاد چابهار به دلیل اتصال به آبهای اقیانوسی و نزدیکی به کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مناطق همجوار دریایی می تواند متحول کننده اقتصاد شرق کشور باشد و کالاهای مناطق همجوار را به کشورهای دنیا صادر کند و این امر منفعت خوبی برای اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد.

  تبدیل معدن سنگ به فضای باز عمومی
 • زمان مطالعه : 6 دقیقه
 • ۰

  تبدیل معدن سنگ به فضای باز عمومی

  در طراحی جدید معدن سنگ اتریش که فضای طبیعی با تجارب بصری و فضایی مهیجی آن را احاطه کرده است، انواع رویدادها از جشنواره اپرا تا تئاتر و کنسرت برگزار می­ شود.

  حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

  تفاوت میان نیازهای مردم در قرن نوزدهم و در جامعه مدرن امروز از طریق این پروژه نشان داده شده است. این پروژه یک نمونه ملموس از چگونگی قدرت مردم برای تغییر جهان است.