دسته: منظر آیینی

درختان مقدس
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • ۰

    درختان مقدس

    درختان همیشه غذا، سرپناه، چوب، سایه و بسیاری از نیازهای اساسی انسانها را فراهم می ‌کنند. جای تعجب نیست که در تمدنهای مختلف درختان مقدس ستایش و پرستش شوند.