باغ رزا لوکزامبورگ؛ کاوش در مفهوم نوسازی شهری

باغ رزا لوکزامبورگ یک فضای راه آهن فعال است که از یک زمین بایر شهری به یک دالان سبز و نیمه باز تبدیل شده و نمونه بارزی از ترکیب حساسیت های معماری و پایداری است.

  • مبینا مرندی

گابیون و فواید استفاده از آن

باغها، فضاهای شهری و پروژه های توسعه مجدد زمین در حال تغییر روش استفاده از گابیون هستند و از آنها برای ساخت دیوار، ستون، نیمکتها، جداسازی و ... استفاده می کنند.
  • سارا بهنیا
طرح تجدید حیات منطقه نظامی سابق به عنوان فضای بازی و پارک عمومی، علاوه بر تشویق حرکت عابر پیاده و کنترل ترافیک سواره، بر ارائه دید وسیع به ناظر نیز تاکید دارد.
  • عاطفه کریمی
وقتی روی یک سایت یا مکانی خاص متمرکز می شوم که قصد طراحی برای آن را دارم، سعی می کنم لایه ها، فرم، تاریخچه و ویژگی های حسی آن را بررسی کنم. پیتر زومتور - معمار
  • آزاده آرزه
در طرح منظر پروژه مرکز فرهنگی ستاره سپیده دم، اعضای جامعه بومی محلی و دیگر نهادها، گونه های مهاجم گیاهی را جمع آوری و با گیاهان بومی جایگزین کرده اند.