معمار منظر

طراحی مجدد میدان تایمز
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    طراحی مجدد میدان تایمز

    طراحی مجدد میدان تایمز در خیابان برادوی، ۲.۵ هکتار از فضای پیاده رو در هسته منهتن را بریده و منطقه پرتردد و ترافیک را به فضای جمعی تبدیل کرده است.