جستجو
Close this search box.

آرشیو منظر طبیعی

در طرح منظر پروژه مرکز فرهنگی ستاره سپیده دم اعضای جامعه بومی محلی و دیگر نهادها گونه های مهاجم گیاهی را جمع آوری و با گیاهان بومی جایگزین کرده اند
باغها روح ما را تغذیه می کنند ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند
پردیس سبز دانشگاه موناش فراتر از عملکرد فیزیکی است و افرادی را که در فضا حضور دارند برای یادگیری تعامل و بحث در مورد رویدادهای جهان ترغیب می­ کند
پروژه ساماندهی علفزارهای باتلاقی و مظهر رودخانه نورژ Norges در فرانسه توانسته ارتباط عمیقی با منابع طبیعی و غنای فرهنگی منطقه برقرار کنند
زیرساخت سبز یک راه ‌حل کم‌ هزینه و سازگار را برای مدیریت فاضلابهای سطحی ارائه می‌دهد که شامل استراتژیهای طراحی نوآورانه ای برای مدیریت سیلاب است
زمین بازی طبیعت یک نمایش فوق العاده جدید در باغ وحش آدلاید است که کودکان والدین و مراقبان را از طریق بازی به طبیعت متصل می کند
دَرَک جایی است که در چند متری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر نشسته اند و با حفر چاه دو متری آب شیرین و زلال وجود دارد ادراک تمامی این عناصر منظرین در کنار هم تجربه کردن حسی جدید و لذت بخش است
انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان مکانی ناب به وجود آورده اند
پیوند مردم بلوچ با طبیعت به علت عدم مواجهه مستقیم با مدرنیته همچنان پابرجاست و نمود آن در رفتار روزانه اوقات فراغت معیشت صنایع دستی و تغذیه مردم دیده می شود
پروژه رودخانه رز در اوکلند پایداری و بوم شناسی را مجسم کرده و یکی از معدود پروژه هایی است که ارزشهای بوم شناختی فرهنگی و اجتماعی را دارا است و همه عوامل را برای ساخت یک فضا و لذت مردم از آن و کسب اطلاعات علمی گرد هم آورده است
عظمت و مقیاس فرا انسانی کاخ اردشیر و وجود آبگیر رو به ایوان کاخ صدای پرندگان ایجاد حس خلوتگاه در کنار آب و نمونه هایی از درگیر شدن حواس مخاطب است
10 شهر معرفی شده در این مطلب از طریق بازآفرینی ارتباطشان با رودخانه ها توانسته اند راهی برای افزایش کیفیت زندگی و عرضه طبیعت در قلب شهر بیایند