گزیده پژوهش

تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران

تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران

0
شبکه های خیابانی با تراکم بالا، برای دوچرخه سواری امن تر هستند. افزایش دوچرخه سواری، خطرات ناشی از تصادفات شدید رانندگی را به طور چشمگیری کاهش داده است.
تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش خانه ها

تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش خانه ها

0
تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش خانه ها در شهر پورتلند باعث شده تا در کل، ارزش آنها بالاتر رود که این امر سالانه منجر به افزایش درآمد مالیاتی می گردد.
نقش ماکروفیت ها در تالابهای شمال چین

نقش ماکروفیت ها در تالاب های شمال چین

0
تالاب هایی که با ماکروفیت ها (گیاهان آبزی بزرگ) کشت می شوند، نسبت به سیستم تالاب بدون کشت، مواد مغذی بیشتری را خارج می کنند.
نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

0
فرآیند حذف رسوبات و آلاینده ها از روان آبهای سطحی منجر به کاهش دمای این روان آبهای جاری در سطح آسفالت می شود که میزانِ این کاهش در دماهای متوسط و بالا، قابل ملاحظه است.
تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

0
مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب 2 درصد و عمق 4 سانتيمتر، بهترين ميزان نگهداری آب باران در حدود 87 درصد را داشته اند. تركيبي از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب كاهش ميزان روان‌ آبها مي شود.
تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

0
نتایج پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که 90 دقیقه "پیاده روی" در یک "محیط طبیعی" داشته اند، نسبت به افرادی که در یک "محیط شهری" رفت و آمد کرده اند، از میزان پایین "درگیری ذهنی" برخوردار بوده اند.
ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

0
مطابق با پژوهشی، هر فوت مربع از املاک و زمین های سه بلوک در سنترال پارک نیویورک، نسبت به زمین های مشابهی در پیرامون پارک، از ارزش 18 درصدی برخوردار است.
نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

2
آزمایش انجام شده بر روی 160 دانشجو نشان داد که رانندگی در جاده هایی با "مناظر جنگلی" می تواند "استرس" افراد را در مواجهه با عوامل استرس‌ زا کاهش دهد.
مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

0
ارزش مالی درختان در شهر بیشتر از هزینه نگهداری آنها است. در مطالعه پنج شهر در آمریکا، هر دلار سرمایه‌ گذاری شده، سودی معادل 1.37 تا 3.09 دلار داشته ‌است.