گزیده پژوهش

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب 2 درصد و عمق 4 سانتيمتر، بهترين ميزان نگهداری آب باران در حدود 87 درصد را داشته اند. تركيبي از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب كاهش ميزان روان‌ آبها مي شود.
تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

نتایج پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که 90 دقیقه "پیاده روی" در یک "محیط طبیعی" داشته اند، نسبت به افرادی که در یک "محیط شهری" رفت و آمد کرده اند، از میزان پایین "درگیری ذهنی" برخوردار بوده اند.
ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

مطابق با پژوهشی، هر فوت مربع از املاک و زمین های سه بلوک در سنترال پارک نیویورک، نسبت به زمین های مشابهی در پیرامون پارک، از ارزش 18 درصدی برخوردار است.
نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

آزمایش انجام شده بر روی 160 دانشجو نشان داد که رانندگی در جاده هایی با "مناظر جنگلی" می تواند "استرس" افراد را در مواجهه با عوامل استرس‌ زا کاهش دهد.
مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

ارزش مالی درختان در شهر بیشتر از هزینه نگهداری آنها است. در مطالعه پنج شهر در آمریکا، هر دلار سرمایه‌ گذاری شده، سودی معادل 1.37 تا 3.09 دلار داشته ‌است.
تاثیر پوشش گیاهی و فضاهای سبز بر احساس امنیت اجتماعی

تاثیر پوشش گیاهی و فضاهای سبز بر احساس امنیت اجتماعی

بررسیهای صورت گرفته در کشور هلند نشان می دهد که احساس امنیت اجتماعی در مناطقی با میزان بالایی از "پوشش گیاهی" و "فضاهای سبز"، بسیار بیشتر از سایر مناطق است.
ارزیابی عملکرد بام سبز در مواقع بارندگی

ارزیابی عملکرد بام سبز در مواقع بارندگی

طرح آزمایشی بام سبز که در دانشگاه جورجیا صورت گرفته، 88 درصد از میزان بارندگی با شدت کم و 48 درصد از میزان بارندگی با شدت زیاد را حفظ کرده است.
نقش درختان در کاهش دمای هوا

نقش درختان در کاهش دمای هوا

پژوهشی در شهر درسدن آلمان نشان می دهد که درخت فندق دارای بیشترین میزان توانایی و گونه ای از نارون دارای کمترین میزان توانایی در خنک کنندگی هوا بوده است.
تاثیر سبز راه ها بر ارزش املاک

تاثیر سبز راه ها بر ارزش املاک

در شهر آستين، مرکز ایالت تگزاس، ارزش خانه های مجاور سبز راه ها در ٣ محله مورد مطالعه، افزایشی در حدود 27 تا 28 میلیون دلار داشته است.