مدارسی که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار است، نحوه ارتباط دانش آموزان با محیط بیرونی پیچیده تر و فرصتهای بیشتری برای بازیهای کارکردی و سمبلیک وجود دارد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزانتحقیق صورت گرفته در رابطه با فضای باز دو مدرسه دولتی در کانادا نشانگر آن است که مدرسه ای که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار بوده، دانش آموزان تجربه های غنی تری در محوطه بیرونی مدرسه داشته اند، نحوه ارتباط آن ها با محیط بیرونی پیچیده تر بوده و فرصت های بیشتری برای بازی های کارکردی، سازنده و سمبلیک داشته اند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Samborski, Sylvia. (2010). Biodiverse or barren school grounds: their effects on children. Children Youth and Environments, 20(2), 67-115.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *