مطالعه ای در بارسلونا نشان می دهد که بهبود "رشد شناختی کودکان" با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن و افزایش حضور در فضاهای سبز در ارتباط بوده است.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان“فضای سبز” پیرامون مدارس، “رشد شناختی کودکان” در محدوده سنیِ 7 تا 10 ساله را ارتقاء می بخشد. مطالعه ای در بارسلونا حاکی از آن است که بهبود “رشد شناختی کودکان” با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن (هوای آلوده ناشی از ترافیک) و همچنین افزایش حضور در “فضاهای سبز” در ارتباط بوده است.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Dadvand, Payam, Mark J. Nieuwenhuijsen, Mikel Esnaola, Joan Forns, Xavier Basagaña, Mar Alvarez-Pedrerol, Ioar Rivas, Mónica López-Vicente, Montserrat De Castro Pascual, Jason Su, Michael Jerrett, Xavier Querol, and Jordi Sunyer. (2015). Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. PNAS, published ahead of print June 15, 2015, doi:10.1073/pnas.1503402112


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *