"گودالهای زیستی"، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


نقش درختان در گودالهای زیستی“گودالهای زیستی” (bioswales) جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند. این عناصر به عنوان یکی از “عناصر منظرین”، مواد آلاینده را از سطح “روان‌ آبها” خارج می کنند. “درختان” در حاشیه “گودالهای زیستی”، میزان هدررفت “روان‌ آبها” را کاهش داده و آب ذخیره شده را به اتمسفر باز می گردانند. “تعریق درختان” موجود در این گودالها در منطقه Morton Arboretum واقع در ایالت ایلینویز به میزان 46 تا 72 درصد از کل آب خروجیِ منطقه بوده است.

گردآوری و ارائه: شیما طریقی


Source: Scharenbroch, Bryant C., Justin Morgenroth, and Brian Maule. (2015). Tree Species Suitability to Bioswales and Impact on the Urban Water Budget. Journal of Environmental Quality.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *