نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
شیما طریقی
شیما
طریقی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/sh.tarighi
جزئیات کاربری