خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبهانتایج تحقیقی چندساله نشانگر آن بوده که یک تالاب مصنوعی در خارج کردن فسفر، نیتروژن، جامدات معلق مس و باکتری از روان‌ آبها بسیار تاثیرگذار بوده است. مطابق با این تحقیق تالاب 0.4 هکتاری دارای 20 گونه گیاهی بوده و با 18.2 هکتار از حوزه آبریز برون شهری در ارتباط بوده است. خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.

گردآوری و ارائه: شیما طریقی


Source: Wadzuk, Bridget M., Matthew Rea, Gregg Woodruff, Kelly Flynn, and Robert G. Traver. (2010). Water-quality performance of a constructed stormwater wetland for all flow conditions. Journal of the American Water Resources Association, 46(2), 385-394.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *