پژوهشی در انگلیس برای تعیین ارزش زیست‌ بوم نشان داد که پرندگان از دیوارهای سبز به عنوان لانه استفاده کردند اما هیچگاه پیرامون دیوارهای معمولی دیده نشدند.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر دیوارهای سبز بر فراوانی پرندگانپژوهشی در انگلستان در رابطه با فراوانی پرندگان پیرامون دیوارهای سبز در مقایسه با دیوارهای معمولی بدون هیچ نوع پوشش گیاهی، برای تعیین ارزش زیست‌ بوم انجام گرفت. پرندگان از نیمه بالایی دیوارهای سبز به عنوان لانه و پناهگاه استفاده کردند اما هیچگاه پیرامون دیوارهای معمولی دیده نشدند. پرندگان در هر دو ناحیه از نزدیک ترین منطقه با پوشش گیاهی و همچنین پشت بامِ بناها استفاده کردند، در حالی که  بیشتر پرندگان نزدیک دیوارهای سبز بودند.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Chiquet, Caroline, John W. Dover, and Paul Mitchell. (2013). Birds and the urban environment: the value of green walls. Urban Ecosystems, 16(3), 453-462.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *