نویسنده: شیوا افشاری

تاثیر وجود درختان در مراکز تجاری بر ترجیحات کاربران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر وجود درختان در مراکز تجاری بر ترجیحات کاربران

  بررسی ها در سراسر ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که کاربران در مراکز تجاری که دارای سایه اندازی مناسبی به وسیله تاج درختان هستند، تمایل دارند ٩ تا ١٢ درصد هزینه بیشتری برای کالاها و بخش های خدماتی بپردازند.

  تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرس

  پژوهشی نشان می دهد که حضور در اتاقی با منظری به سمت درختان نسبت به حضور در اتاقی بدون چنین منظری، منجر به بهبودی سریع افراد در شرایط و مواقع پراسترس می شود.