نویسنده: شیوا افشاری

حفظ افق و دید در زمین چوگان
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  حفظ افق و دید در زمین چوگان

  این ساختمان، اصطبلی برای اسبهای چوگان است و متشکل از دو تیغه طولانی و دیوارهای بلند است که از طریق متصل شدن به هم، فضاها و موقعیتهای متفاوتی را می سازد.

  وحدت بین دو ساختمان یادمانی توسط معماری منظر
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۰

  وحدت بین دو ساختمان یادمانی توسط معماری منظر

  پروژه گروه معماری منظر ICN درکشور سنگاپور به ما نشان می دهد که می توان با طراحی منظر مناسب دو بنای تاریخی را یکپارچه ساخت و بین آنها وحدت ایجاد کرد. این پروژه در حوزه فرهنگی است که بین دو ساختمان نئوکلاسیک و ملی کشور سنگاپور طراحی شده است.

  تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش خانه ها
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش خانه ها

  تاثیر درختان موجود در خیابان بر ارزش کل خانه ها در شهر پورتلند ایالت اورگان باعث شده تا در کل، ارزش آنها معادل ۱.۳۵ میلیارد دلار گردد که این امر سالانه منجر به افزایش درآمد مالیاتی می گردد. 

  لزوم بهره مندی هر مدرسه از یک طرح منظر
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  لزوم بهره مندی هر مدرسه از یک طرح منظر

  حیاط مدرسه هرنینگ در دانمارک، ابتدا به عنوان فضایی چندعملکردی به وجود آمد اما ظرافت و هنرمندی در طرح منظر آن بیش از استانداردهای فضاهایی است که ما در سایر دبیرستانها تجربه کرده یا دیده ایم.

  تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

  مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب ۲ درصد و عمق ۴ سانتیمتر، بهترین میزان نگهداری آب باران در حدود ۸۷ درصد را داشته اند. ترکیبی از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب کاهش میزان روان‌ آبها می شود.