نویسنده: شیوا افشاری

تاثیر بامهای سبز بر میزان نوفه
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    تاثیر بامهای سبز بر میزان نوفه

    یک مطالعه بلژیکی با بررسی تاثیر بامهای سبز بر کاهش میزان نوفه نشان می دهد که این بامهای به سبب شکستی که در صوت ایجاد می کنند قادر به کاهش میزان نوفه هستند.