نویسنده: شیوا افشاری

تاثیر بامهای سبز بر میزان نوفه
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر بامهای سبز بر میزان نوفه

  یک مطالعه بلژیکی با بررسی تاثیر بامهای سبز بر کاهش میزان نوفه نشان می دهد که این بامهای به سبب شکستی که در صوت ایجاد می کنند قادر به کاهش میزان نوفه هستند.

  فیلمهای مستند برای معماران منظر
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۱

  فیلمهای مستند برای معماران منظر

  همه فیلمهای مستند معرفی شده در این مطلب به دنبال کشف رابطه بین بشر با محیط زیست خود هستند و به عنوان یک معمار منظر، دیدن آنها به زمان شما لطمه ای نخواهد زد.