در پژوهشی میزان جذب آب بارانِ توسط سیستم بام سبز معمولی به همراه پوشش گیاهی، 60، بام سبز بدون پوشش گیاهی، 50 و بام تجاری استاندارد، 28 درصد محاسبه شده است.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر نوع سیستم بام بر نگهداری آب باراندر پژوهشی که در دانشگاه ایالتی میشیگان صورت گرفته، سه نوع بام، با سطوحی با رفتارهای مختلف به کار گرفته شد، تا تفاوت میزان آب بارانِ نگهداری شده توسط این سه بام در 83 موقعیت بارانی در طول یک دوره 14 ماهه مورد سنجش قرار گیرد. بام سبز معمولی به همراه پوشش گیاهی، 337 میلی متر از 556 میلی متر آب بارانِ جمع شده را در خود نگه داشت که این میزان معادل 60.6% بوده است. سیستم بام سبز بدون پوشش گیاهی نیز، 281 میلی متر (50.4%) و بام تجاری استاندارد با سنگ ریزه هایش، کمترین میزان آب باران یعنی 151 میلی متر (27.2%) را در خود نگه داشت.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: VanWoert, Nicholaus D., D. Bradley Rowe, Jeffrey A. Andresen, Clayton L. Rugh, R. Thomas Fernandez, and Lan Xiao. (2005). Green Roof Stormwater Retention: Effects of Roof Surface, Slope, and Media Depth. Journal of Environmental Quality, 34(3), 1036-1044.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *