معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرس

پژوهشی نشان می دهد که حضور در اتاقی با منظری به سمت درختان نسبت به حضور در اتاقی بدون چنین منظری، منجر به بهبودی سریع افراد در شرایط و مواقع پراسترس می شود.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرسپژوهشی که فرآیند بهبود استرس را از طریق روانشناسی ‌فیزیولوژیکی و همچنین حضور در طبیعت مورد مقایسه قرار داده، حاکی از آن است که حضور در اتاقی با منظری به سمت درختان نسبت به حضور در اتاقی که دارای چنین منظری نیست، منجر به بهبودی سریع افراد در شرایط و مواقع پراسترس می شود. قدم زدن در طبیعت در مقایسه با فضاهای شهری، استرس افراد را به میزان زیادی کاهش می دهد.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Hartig, Terry, Gary W. Evans, Larry D. Jamner, Deborah S. Davis, and Tommy Gärling. (2003). Tracking restoration in natural and urban field settings. Journal of Environmental Psychology, 23(2), 109-123.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *