معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب 2 درصد و عمق 4 سانتيمتر، بهترين ميزان نگهداری آب باران در حدود 87 درصد را داشته اند. تركيبي از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب كاهش ميزان روان‌ آبها مي شود.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باراندانشگاه ایالت میشیگان در پژوهشی، تأثیر “شیب بام” (2 و 6.5 درصد) و همچنین “عمق بام سبز” (2.5، 4 و 6 سانتیمتر) را در “نگهداری آب باران” مورد ارزیابی قرار داد. مطابق با این پژوهش در تمامی رویدادهای بارانی، سطوحی با شیب 2 درصد و عمق 4 سانتیمتر، بهترین میزان نگهداری آب باران در حدود 87 درصد را داشته اند. تركیبي از “شیب کم” و “عمق زیاد” به وضوح موجب “كاهش میزان روان‌ آبها” می شود.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: VanWoert, Nicholaus D., D. Bradley Rowe, Jeffrey A. Andresen, Clayton L. Rugh, R. Thomas Fernandez, and Lan Xiao. (2005). Green Roof Stormwater Retention: Effects of Roof Surface, Slope, and Media Depth. Journal of Environmental Quality, 34(3), 1036-1044.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *