دسته: لینک خبر

احیاء حاشیه رودخانه مرده با طرح Lahnaue
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  احیاء حاشیه رودخانه مرده با طرح Lahnaue

  طراحان با به رسمیت شناختن اهمیت اجتماعی و جغرافیایی رودخانه لان طرح احیاء پیشنهاد دادند. تعامل زیرساختها در یک کل واحد که شامل حوزه رودخانه است، مدنظر بود.

  دره شگفتی
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  دره شگفتی

  دره شگفتی، یک پروژه ارتقاء یافته طراحی منظر است که به عنوان مکانی برای فعالیت و بازی کودکان در فضای باز در نظر گرفته شده است.

  حفظ افق و دید در زمین چوگان
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  حفظ افق و دید در زمین چوگان

  این ساختمان، اصطبلی برای اسبهای چوگان است و متشکل از دو تیغه طولانی و دیوارهای بلند است که از طریق متصل شدن به هم، فضاها و موقعیتهای متفاوتی را می سازد.

  باغ بازی کودکان یان پاتر
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  باغ بازی کودکان یان پاتر

  باغ بازی کودکان یان پاتر به کودکان اجازه ماجراجویی در حوضه های آبریز چشمه و آبنماها، تونل زدن از میان بامبوهای ضخیم یا عبور کردن از پل معلق را می دهد.