دسته: لینک خبر

کمک طبیعت به طراحی در مزرعه کورو
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  کمک طبیعت به طراحی در مزرعه کورو

  کورو (Coro) به زبان محلی به معنی زمان است و این اسم، خود به مفهوم مزرعه کورو اشاره می کند که صرفاً یک مزرعه عادی یا رستورانی معمولی نیست، بلکه یک تجربه است.

  پیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  پیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک

  های لاین کمدن در لندن، تبدیل خط راه آهنی از بین رفته به فضای عمومی مرتفع و مسیر رفت و آمد است که به پیروی از پروژه معروف های لاین نیویورک طراحی شده است.

  خانه ای با بام شیبدار
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  خانه ای با بام شیبدار

  بام شیبدار خانه سعی دارد تا به انرژی طبیعی که در کوههای اطراف در جریان است و ارتباط اساسی که میان کیفیتهای تجربی طبیعت پیرامون و یک بنا برقرار شده، ارج نهد.