دسته: فضای جمعی

میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

  در میدان پوتسدامر در برلین آلمان که جایزه پروژه های منظر آبی را برده است، ترکیبی از مصرف آب پایدار و منطقه تفریحی از هر طریقی که آبهای روان محیط قابل درک برای شهروندان شهر و توریستها باشند، وجود دارد.

  میدانهای سیاسی برتر جهان
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  میدانهای سیاسی برتر جهان

  این مطلب، ۱۰ میدان را معرفی می کند که لزومأ مکانهای انقلابی نیستند بلکه ایفاگران اصلی در توسعه تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور مربوط به خودشان بوده و هستند.