آرشیو شهرسازی

 • مهرداد آذین
جین جیکوبز منکر وجود نژاد، طبقه، قومیت یا سایر روابط موثر در قدرت كه كمتر قابل مشاهده هستند، بود و واحد همسایگی را حاصل تنوع در محلات موردنظر خود می دانست.
 • مریم توکلی
 • عارفه کرمیار
منار خشتی واقع در شهر گور یا اردشیر خوره با هر کاربری که پیش از این داشته، امروز حکم راهنمایی را دارد که مخاطب را مستقیم به میانه شهر گور می کشاند.
 • هانیه حلاجی قهی
 • پریسا سلجوقی
قدمت تاریخی، قرارگرفتن در کنار کوه و تنگه، داشتن چشم اندازهای مختلف، نوع نظام توسعه شهر بیشاپور و سلسله مراتب فضایی در شکل گیری هویت آن موثر بوده است.
 • علی مولانا
 • علی نوری
 • لیلا گورانی
 • مهتا مدیری
 • نسترن شریعتی
در دوره زندیه در شیراز مجموعه ای شکل می گیرد که شامل ارگ حکومتی، مسجد و بازار، تفرجگاه و میادین شهری (توپخانه) است که مجاور مجموعه قبلی شکل می گیرد.
 • مریم نوروزی
يان گل در همه امور مربوط به طراحی شهری و فضای جمعی مشهور است و اعتقاد دارد ما باید در جهتی حرکت کنیم که شهرهایی قابل زندگی، سالم و ایمن طراحی کنیم.
 • شیوا ابراهیمی
بافت متراکم و کوچه پس کوچه های آشتی کنان، منظر شهری آشنای مناطق کویری است، اما اینبار در اقلیم معتدل و مرطوب این منظر خود را در شهر گرگان به نمایش می گذارد.
 • محیا بهرامی
نوع استفاده از فناوری مکانیابی در بازی پوکمون گو، تحولی در استفاده از فضاهای شهری است. بازیکنان با دنبال کردن پوکمون ها، شهر را به شیوه ای جدید کشف می کنند.