دسته: پرونده سفر ترکمن صحرا

غلبه الگوی باغسازی ایرانی بر ملاحظات اقلیمی در باغ عباس آباد بهشهر
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
  • ۰

    غلبه الگوی باغسازی ایرانی بر ملاحظات اقلیمی در باغ عباس آباد بهشهر

    حس قدرت نمایی صفویان برای بجا گذاشتن اثر خود، حتی در جنگل، انگیزه اصلی برای شکل گیری باغ عباس اباد بهشهر بوده تا حدی که بر ملاحظات اقلیمی نیز غلبه کرده است.