دسته: فتوکامنت

کرت بندی با مصالح بومی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کرت بندی با مصالح بومی

  در دژ عامر، کرت بندی و هندسه‌ بندی باغچه ها قابل مشاهده است و می توان با این تکنیک در طراحی امروزه در زمینهای بزرگ به سبزینگی موجود نظم داد.

  پوشش گیاهی هدف دار
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پوشش گیاهی هدف دار

  در بوستان مادر شهر محمدیه، استفاده از گیاهان رونده در کنار پایه های چراغ دو هدف استتار پایه و نقش نگه دارنده آن برای گیاه را دنبال می کند.

  در نظر گرفتن سن بلوغ گیاه
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  در نظرگرفتن سن بلوغ گیاه

  برای کاشت گیاهان در فضا، باید به سن بلوغ آنها توجه شود، زیرا ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی شوند. همانطور که این تصویر از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، نشان می دهد، درخت کاج پس از رشد خود و رسیدن به سن بلوغ از فضای باغچه بیرون زده و باعث اختلال در مسیر رفت و آمد شده است.

  مرگ خاموش چشمه شاه آباد
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  مرگ خاموش چشمه شاه آباد

  متاسفانه با وجود آب شفاف چشمه شاه آباد توجه چندانی به حاشیه آن نشده و ساختمانهایی که در حال ساخت هستند نیز توجه چندانی به هویت و زیبایی این چشمه نکرده اند.

  توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت

  عدم توجه به قطر‌ تاج و کاشت نامناسب آن نزدیک به لبه ی باغچه موجب بروز مشکلاتی می شود. درختان با توجه به قطر تاج ممکن است راه عبوری را مسدود کرده و مشکل در رفت و آمد را برای افراد به وجود آورند.