• شبنم محمدزاده
مطابق با تحقیقی در بوستون، عابران پیاده و دوچرخه سوران احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.
 • شبنم محمدزاده
یک پژوهش در 12 ایالت آمریکا نشانگر آن است که حضور تالابهای ساحلی در طول طوفان سندی در سال 2012 از 625 میلیون دلار خسارت ناشی از سیل جلوگیری کرده است.
 • شبنم محمدزاده
مدت زمان بازی بچه ها در مکانهایی در بیرون از خانه به طور موثری با فعالیتهای جمعی، برقراری ارتباط و مهارتهای اجتماعی آنها رابطه دارد.
 • شبنم محمدزاده
مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و ... است.
 • شبنم محمدزاده
دید به منظر طبیعی گیاهان و رنگ سبز آنها منجر به افزایش خلاقیت بصری دانش آموزان در کلاس به میزان 19.7 درصد می شود.
 • شبنم محمدزاده
پاکسازی کم هزینه محیط و ایجاد فضای سبز در زمینهای خالی سبب کاهش 29 درصدی اعمال خشونت آمیز با سلاح گرم و 13.3 درصدی در جرم و جنایت در محلات زیر خط فقر شده است.
 • شبنم محمدزاده
مطابق با یک مطالعه در برلین، دید از پنجره خانه که با درصد بالایی از سبزینگی و تنوع گونه های گیاهی همراه باشد، با کاهش سطح استرس ساکنان در ارتباط است.
 • شبنم محمدزاده
تحلیل و ارزیابی جامع پوشش درختان در شهر و تاثیر آنها بر میزان مصرف انرژی نشانگر کاهش کلی میزان مصرف انرژی در ناحیه مسکونی در حدود 7.2 درصد به صورت تخمینی است.          
 • شبنم محمدزاده
"پل ها و تونل های پیوند دهنده حیات وحش" نه تنها از حیات وحش حفاظت می کنند بلکه امنیت انسان را نیز تامین کرده و در کاهش تصادف حیوانات با وسائل نقلیه موثر هستند.
 • شبنم محمدزاده
افزایش پوشش درختان در یک محله بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود سلامت ساکنان، کاهش میزان چاقی و افزایش انسجام اجتماعی، در ارتباط بوده است.
 • شبنم محمدزاده
در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.
 • نورا وحیدیان
پوشش گیاهی تالابها اگر چه قادر به حفاظت از خطوط ساحلی در برابر تمامی عوامل تهدید کننده نیستند، اما در برابر امواج، مقاومت قابل توجهی از خود نشان می دهند.