دسته: گزیده پژوهش

نقش درختان در گودالهای زیستی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  نقش درختان در گودالهای زیستی

  “گودالهای زیستی”، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.

  تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

  نتایج تحقیقی چندساله نشانگر آن بوده که یک تالاب مصنوعی در خارج کردن فسفر، نیتروژن، جامدات معلق مس و باکتری از روان‌ آبها بسیار تاثیرگذار بوده است. خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.