برچسب: آب

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی

    جایلز رینر در ساخت مجسمه های آبی مفهوی اش تنها زیبایی را هدف نگرفته است، بلکه از آن به عنوان عنصری که طرحها را با زندگی واقعی در بر می گیرد، استفاده می کند.