آزمایش های شبیه سازی شده در رابطه با میزان بارندگی در اسپانیا نشان داد که “پوشش گیاهی” می تواند میزان “نفوذپذیری خاک” را افزایش دهد. آزمایش های صورت گرفته حاکی از آن است که افزایش میزان “نفوذپذیری خاک” پیرامون ریشه بوته ها به دلیل منافذ موجود در این نواحی از خاک بوده است.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Van Schaik, N. Loes M. B. (2009). Spatial variability of infiltration patterns related to site characteristics in a semi-arid watershed. Catena, 78(1), 36-47.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیکاشت نامناسب تک درخت
مطلب بعدیراینی 70؛ واحه ای برونگرا در آسمان شهر آستین
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید