پژوهشی در سنگاپور نشان می دهد که سیستمهای سبز عمودی به ميزان ٥ تا ١٠ دسي بل، نوفه را کاهش می دهند. برای كاهش حداكثری، نبايد فضای خالی مابين سيستم قرار گيرد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


نقش سیستمهای سبز عمودی در کاهش نوفهمطابق پژوهشی در سنگاپور در رابطه با ٨ سيستم سبز عمودی متفاوت كه بر روی ٨ ديوار بتنی نصب شد، حاكی از آن است كه ٥ سيستم باعث كاهش نوفه به ميزان ٥ تا ١٠ دسي بل در محدوده فركانس های پايين تا متوسط شدند. به منظور كاهش حداكثری ميزان نوفه، نبايد هيچ فضای خالی مابين سيستم قرار گيرد.

گردآوری و ارائه: صدف قانع


Source: Wong, Nyuk Hien, Alex Yong Kwang Tan, Puay Yok Tan, Kelly Chiang, and Ngian Chung Wong. (2010). Acoustics evaluation of vertical greenery systems for building walls. Building and Environment45(2), 411-420.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *