ویژگیهای خیابانی با قابلیت زندگی بالا همچون درختان موجود، مکانهای پارک اتومبیل، باندهای کم عرض و توسعه کنار خیابان، تاثیر منفی بر امنیت حمل و نقل ندارند،
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


رابطه امنیت خیابانها با قابلیت زندگی در آنهانظر به اینکه فرضیه غالب بر این اساس است که ویژگی های خیابانی با قابلیت زندگی بالا، همچون درختان موجود، مکان های پارک اتومبیل، باندهای کم عرض و توسعه کنار خیابان، تاثیر منفی بر امنیت حمل و نقل دارد، شواهد تجربی بیانگر این است که این طرح ها نسبت به طرح های متداول خیابان ها از امنیت بالایی برخوردارند. در تحلیل اطلاعات مربوط به میزان تصادفات در معابر، خیابان هایی با قابلیت زندگی بالا، از عناصر ثابت کمتر، وسایل نقلیه متعدد و حداقل آسیب های وارده و تلفات ممکن در تصادفات مربوط به افراد پیاده برخوردارند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Dumbaugh, Eric. (2005). Safe Streets, Livable Streets: a Positive Approach to Urban Roadside DesignJournal of the American Planning Association 71(3), 283-300.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *