Jane Jacobs 04

هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به مردم است نه به ساختما‌ن ها، این منطق می بایست اساس طراحی شهرها شود.
جین جیکوبز – فعال مدنی

Jane Jacobs – Urban Activist

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید