هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به مردم است نه به ساختما‌ن ها، این منطق می بایست اساس طراحی شهرها شود.
جین جیکوبز – فعال مدنی

Jane Jacobs – Urban Activist

مطلب قبلیآداب و رسوم نوروزی قزوین
مطلب بعدینقدی بر گردشگری تاریخی در شهر اصفهان در ایام نوروز
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید