هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به آنهاست نه به ساختما‌نها. این منطق باید اساس طراحی شهر شود. جین جیکوبز
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

جین جیکوبز

هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به مردم است نه به ساختما‌ن ها، این منطق می بایست اساس طراحی شهرها شود.
جین جیکوبز – فعال مدنی

Jane Jacobs – Urban Activist

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *