نظرگاه به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده ساختار منظر شهری یا طبیعی، در صورت وجود به شکلی مطلوب و قوی ایفای نقش می کند. نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی مناسب، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز (تپه گنجشکها)، امکان دید به کل مجموعه و ورود به آن و البته بازی با مقیاسها است. بازی با مقیاسها ویژگی برجسته این مجموعه است. به این صورت که ناظر با قرارگیری در ارتفاع و با وجود فاصله، عناصر و اجزای منظر را با مقیاسی کوچک درک می کند اما در عین حال قرارگیری عنصر بزرگ مقیاس درخت کهنسال در مجاور ناظر و در مقایسه با عناصر چشم انداز دوردست سبب تاکید بیشتر بر مقیاس درخت شده و با بازی مقیاس تناسبات را در هم می شکند.

Play with scales in defining landscape
عکس از: مرضیه مولایی و توضیح از: فاطمه کریمی / تپه گنجشکها / مسکو / روسیه / پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر قدمت تاریخی مدارس بر میزان پیاده رفتن دانش آموزان به مدرسه
مطلب بعدیخلق فضای آموزشی مدرن در محوطه دانشگاه علوم کاربردی Fontys
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید