نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
فاطمه کریمی
فاطمه
کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/f.karimi
جزئیات کاربری