معمار منظر

نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری

  مدت زمانی طول می کشد تا نماد و نشانه تاریخی در منظر شهر رشد کرده و به عنوان بخشی از آن شناخته شود. این مطلب برخی از نمادهایی جنجال برانگیز را معرفی می کند.

  گیاهان خطرناکی که بهتر است بشناسیم
 • زمان مطالعه : 13 دقیقه
 • ۰

  گیاهان خطرناکی که بهتر است بشناسیم

  معمولاً گیاهان عملکرد مفیدی دارند. اما برخی سمی بوده یا به انسان صدمه می زنند. این مطلب چگونگی آسیب رسانی بعضی گیاهان یا خطرات تماس با آنها را مرور می کند.

  لابیرنت های معروف جهان
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  لابیرنت های معروف جهان

  لابیرنت های معروف سرگرمی منظرین دوران باستان هستند. آنها سمبلی از زندگی بوده و فرد در آنها غالباً مسیر اشتباه را تجربه می کند تا بتواند راه درست را کشف کند.