معمار منظر

نقد خیابان ولیعصر
  • زمان مطالعه : 22 دقیقه
  • ۰

    نقد خیابان ولیعصر

    خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.