منظر شهری

نمایش سیر تکاملی منظر اسکله در گردشگاه وستهاون (Westhaven)

نمایش سیر تکاملی منظر اسکله در گردشگاه وستهاون (Westhaven)

0
گردشگاه وستهاون به عنوان نمونه ای از تاثير طراحی منظر در توسعه شهری است كه نه تنها مردم را با طبيعت مرتبط می كند، بلكه باعث توسعه بيشتر محيط اطراف می شود.
نگاهی گذرا به چند پروژه مشهور شهری در نیویورک

نگاهی گذرا به چند پروژه مشهور شهری در نیویورک

0
برنامه ریزان شهر نیویورک به این نتیجه رسیده اند که هیچ چیز بهتری نمی تواند مانند تغییرات شهری به جای گرانقیمت ترین منطقه در نیویورک ارائه شود.
ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

0
شارون لام در این مطلب، مطالعات و گفته های دیگران در مورد شهر Kowloon Walled را با تجربیات پدرش که در همسایگی این محل زندگی می کرده مقایسه کرده است.
نگاهی به بلوار چمران شیراز

نگاهی به بلوار چمران شیراز

0
در بلوار چمران شیراز ادراکات فرد از سایت وابسته به حواس پنجگانه است. موقعیت جغرافیایی، مقیاس انسانی و دسترسی مطلوب باعث حضور پذیری مخاطبین در آن شده است.
بازار، شریان حیات شهر؛ نگاهی به بازار وکیل شیراز

بازار، شریان حیات شهر؛ نگاهی به بازار وکیل شیراز

0
در بازار وکیل شیراز حداکثر حضور و تعامل مردم به دلیل پیوند محکمی که بین تمامی عوامل اقتصادی، ‌اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در این فضا برقرار است، اتفاق می افتد.
دروازه قرآن ورودی چند عملکردی شهر شیراز

دروازه قرآن، ورودی چند عملکردی شهر شیراز

1
دروازه قرآن شیراز یک اثر تاریخی صرفاً مکانی برای بازدید گردشگران نیست و با وجود گسترش شهر شیراز همچنان در انتهای شهر به عنوان ورودی شهر عمل می کند.
بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

0
شهرها باید بعد اجتماعی طبیعت شهری را به کار گرفته و طبیعت با کیفیت و قابل استفاده را با فضاهای شهری مانند خیابانها، میدانها و نواحی مسکونی تلفیق کنند.
نمونه کلاسیک؛ سوزن فضایی (برج سیاتل) اثری از جان گراهام

نمونه کلاسیک؛ سوزن فضایی (برج سیاتل) اثری از جان گراهام

0
در اواخر دهه 90، سوزن فضایی (برج سیاتل) توسط مقامات شهر سیاتل به عنوان نشانه تاریخی اعلام شد و هم اکنون نیز به عنوان یک نشانه درخشان از قرن 21 استوار است.
از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

0
در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.