خانه برچسب‌ها نشست تخصصی

برچسب: نشست تخصصی

گزارش نشست “نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت”

گزارش نشست “نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت”

دکتر محمدرضا مهربانی گلزار در سخنرانی خود با موضوع نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت به تحلیل سه مولفه اکولوژی، منظر و محیط انسان ساخت پرداختند.
گزارش نشست تخصصی هنر، طبیعت و شهر

گزارش نشست تخصصی هنر، طبیعت و شهر

هشتمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری با موضوع هنر، طبیعت و شهر در تاریخ 8 تیرماه 1395 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
گزارش نشست تخصصی جنگ و منظر

گزارش نشست تخصصی جنگ و منظر

« نشست جنگ و منظر » از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری از سوی سازمان زیباسازی تهران و پژوهشکده نظر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
گزارش نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

گزارش نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

سومین نشست از سلسله نشست های سرو زرین با موضوع برنامه‌ ریزی منظر شهری، دوشنبه ۳۰ فروردین ماه 1395 در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.
گزارش نشست تخصصی باغ انگلیسی

گزارش نشست تخصصی باغ انگلیسی

نشست تخصصی هشتم از سلسله نشستهای ٦ شُش، ٦ گوشه با موضوع باغ انگلیسی و با سخنرانی تیم دانش آموختگان دانشگاه شیراز در تاریخ 24 بهمن ماه برگزار گردید.