خانه برچسب‌ها عدالت اجتماعی

برچسب: عدالت اجتماعی

منظر قدرت؛ طراحى براى عدالت اجتماعى موضوع مسابقه دانشجويى معمارى منظر

منظر قدرت؛ طراحى براى عدالت اجتماعى موضوع مسابقه دانشجویى معمارى منظر

0
با ظهور توسعه پايدار و افزايش نياز به انرژي نقش معمارى منظر از قلمرو شهرى فراتر رفته است. هدف این مسابقه ارتقاء عدالت اجتماعى از طریق طراحی منظر است.
بی عدالتی در توزیع فضای سبز در شهر دوبلین

بی عدالتی در توزیع فضای سبز در شهر دوبلین

0
تحقیقی در شهر دوبلین نشان می دهد که ارتباط قابل ملاحظه ای میان وضعیت اجتماعی - اقتصادی یک منطقه و میزان فضای سبز موجود در آنجا وجود دارد.
مهربان بودن به رسم دیوار مهربانی

مهربان بودن به رسم دیوار مهربانی

0
ایجاد دیوار مهربانی حرکت مردمی با بازتاب های مثبت در جامعه و حتی در سطح بین الملل بود اما نقدهایی نیز به این جریان وارد است که می توان آنرا بهبود بخشید.
سیاه در طراحی؛ بی عدالتی اجتماعی در طراحی

سیاه در طراحی؛ بی عدالتی اجتماعی در طراحی

0
آمار نشان می دهد که میزان فارغ التحصیلان سیاه پوست در رشته منظر دانشگاه های آمریکا در حد یک درصد است. این گزارش خلاصه ای از کنفرانس بررسی این تبعیض است.
خوانش « پل طبیعت » به مثابه فضای جمعی

خوانش « پل طبیعت » به مثابه فضای جمعی

0
پل طبیعت در جایی، میانه اجتماع ایستاده است. میان طبقه مرفه و طبقه متوسط. این امکان همگانی بودن، ضامن ایجاد عدالت اجتماعی و حس تعلق شهروندان به شهر است.