خانه برچسب‌ها دیوار سبز

برچسب: دیوار سبز

تاثیر دیوارهای سبز بر فراوانی پرندگان

تاثیر دیوارهای سبز بر فراوانی پرندگان

پژوهشی در انگلیس برای تعیین ارزش زیست‌ بوم نشان داد که پرندگان از دیوارهای سبز به عنوان لانه استفاده کردند اما هیچگاه پیرامون دیوارهای معمولی دیده نشدند.
تاریخچه دیوارهای سبز

تاریخچه دیوارهای سبز

دیوارهای سبز بر شهر و شهروندان اثر می گذارند. بناها را از عوامل طبیعی محافظت و به کاهش دما کمک می کنند و با ایجاد میکروکلیما، از حرارت شهرها نیز می کاهند.
تاثیر دیوار و بام سبز در کاهش دمای هوا در فضاهای محصور شهری

تاثیر دیوار و بام سبز در کاهش دمای هوا در فضاهای محصور شهری

ترکیب بام و دیوار سبز در فضاهای محصور شهری موجب کاهش دمای هوا می شود. این ترکیب در مقایسه با بامهای سبز غیر مثمر و دیوارهای سبز مثمر بیشترین تاثیر را دارد.
دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

دیوار سبز در نمای خارجی به کاهش حرارت، فیلتر هوا، کنترل آب باران و در نمای داخلی به فیلتر سموم، آسایش صوتی و افزایش اعتماد به نفس کاربران کمک می کنند.
جداره های سبز؛ راه حلی برای کاهش تأثیر منفی بلندی ساختمان در مجتمع های مسکونی

جداره های سبز؛ راه حلی برای کاهش تأثیر منفی بلندی ساختمان در مجتمع های مسکونی

طراحی منظر محوطه مشاع مجتمع های مسکونی در کاهش تأثیرات منفی ارتفاع زیاد ساختمان ها نقش موثری دارد. سبز کردن جداره ها کمک شایانی به بهبود فضای سکونت می کند.