معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

تاثیر دیوار و بام سبز در کاهش دمای هوا در فضاهای محصور شهری

ترکیب بام و دیوار سبز در فضاهای محصور شهری موجب کاهش دمای هوا می شود. این ترکیب در مقایسه با بامهای سبز غیر مثمر و دیوارهای سبز مثمر بیشترین تاثیر را دارد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


green walls and green roofsترکیب بام سبز و دیوار سبز، در انواع فضاهای محصور شهری از جمله خیابانها، موجب کاهش دمای هوا می شود. (در نواحی خشک با ایجاد اختلاف دمای 12.8 درجه و در نواحی مرطوب با ایجاد اختلاف دمای 8.4 درجه ای، این امر صورت می گیرد.) این ترکیب در مقایسه با بامهای سبز غیر مثمر و همچنین دیوارهای سبز مثمر (پوشیده با مو رونده)، بیشترین تاثیر را در کاهش دمای هوا دارد. همچنین بام سبز به تنهایی به علت بیشترین سطح تماس با نور خورشید از این حیث در رتبه دوم قرار دارد.

گردآوری و ارائه: زینب نظری


Source: Alexandri, Eleftheria, and Phil Jones. (2008) Temperature decrease in an urban canyon due to green walls and green roofs in diverse climates. Building and Environment 43(4), 480- 493. 


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *