خانه نویسندگان مطالب توسط نیکو نامخواه

نیکو نامخواه

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
کمک به بازیابی ساختار بوم شناختی بوستون در پروژه بندر watermark

کمک به بازیابی ساختار بوم شناسی بوستون در پروژه بندر watermark

0
واژه های آبهای سطحی، سطوح نفوذپذیر، بوم شناسی شهری و ... بیشتر برای توجه به آنها در طراحی منظر و گرفتن گواهینامه طلایی LEED، بسته به کشور بستر طرح مهم هستند.