معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Maria Meshkat Shahmirzadi
ماریا مشکات شهمیرزادی

پیوند طبیعت و هیجان در منظر کردستان

مناظر طبیعی ترکیبی از واکنشهای احساسی مثبت و منفی و هیجان را در فرد بر می انگیزند و اغلب مناظری هستند که هنوز توسط انسان دست کاری، کنترل و مدیریت نشده‌ اند.
رویکردهای مداخله در مناظر طبیعی جنوب کشور باید به سمت منظر هماهنگ با طبیعت گرایش داشته و حفاظت از لکه‌ های طبیعی موجود نیز در اولویت اقدام قرار گیرد.
اکسپو سال 2015 در شهر میلان ایتالیا، با موجی از انتقادات همراه بود و حضور کوکاکولا، مک دونالد و نستله هم به رونق این نمایشگاه کمکی نکرد.
فعالیتهای انسانی که تا پاسی از شب در میدان امیر چخماق ادامه دارند، حیات شبانه آنرا شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی منظر شبانه را تقویت کند.