ali-akbar-khamseh-ashari-09
یکی از فضاهایی که در ادراک انسانها از پارکهای طبیعی بسیار تاثیرگذار است، مسیرهای عبوری افراد است. مسیرهایی که انسانها از  آن عبور می کنند، می نشینند، مکث می کنند و آنرا با پاهای خود احساس می کنند باید از لحاظ مصالح و کیفیت اجرایی با محیط اطراف خود همخوانی نسبی داشته باشند. در تپه گنجشکها در شهر مسکو، مسیرهای عبوری از مصالحی همچون چوب و خاکهای مخصوص ساخته شده که همخوانی کاملی با محیط اطراف خود دارند. اینگونه اقدامات موجب نزدیکی انسان به طبیعت می شود.

Matching paths with the context
عکس و توضیح از: علی اکبر خمسه عشری / مسکو / روسیه/ پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید