ali-akbar-khamseh-ashari-09
یکی از فضاهایی که در ادراک انسانها از پارکهای طبیعی بسیار تاثیرگذار است، مسیرهای عبوری افراد است. مسیرهایی که انسانها از  آن عبور می کنند، می نشینند، مکث می کنند و آنرا با پاهای خود احساس می کنند باید از لحاظ مصالح و کیفیت اجرایی با محیط اطراف خود همخوانی نسبی داشته باشند. در تپه گنجشکها در شهر مسکو، مسیرهای عبوری از مصالحی همچون چوب و خاکهای مخصوص ساخته شده که همخوانی کاملی با محیط اطراف خود دارند. اینگونه اقدامات موجب نزدیکی انسان به طبیعت می شود.

Matching paths with the context
عکس و توضیح از: علی اکبر خمسه عشری / مسکو / روسیه/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیویدئو: مدیریت آبهای سطحی با طراحی منظر
مطلب بعدیالهام از عناصر تکرار شونده در پروژه یوگا BAD
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید