پژوهشی در کالیفرنیا بیانگر این است که خیابانهایی با شبکه های فشرده، متراکم و مرتبط با هم با کاهش میزان دیابت، چاقی و بیماریهای قلبی ساکنان در ارتباط هستند.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


california-streetsیک پژوهش 11 ساله بر روی 24 شهر در کالیفرنیا بیانگر این است که خیابانهایی با شبکه های فشرده، متراکم و مرتبط با هم که دارای باندهای عبوری کمتری در جاده های اصلی هستند، با کاهش میزان دیابت، چاقی، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی میان ساکنان در ارتباط هستند، اگر چه نسبت میان علت و معلول در این پژوهش مشخص نبوده است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Marshall, Wesley E., Daniel P. Piatkowski, and Norman W. Garrick. (2014). Community design, street networks, and public health. Journal of Transport & Health1(4), 326-340


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *