معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

تام ترنر

یک شهر باید مناظری داشته باشد که بتوان در آن با امنیت قدم زد، کار کرد، خوابید و میان درختان دوید و کنار آب دراز کشید. تام ترنر - معمار منظر

نویسنده:

مشخصات مطلب

تام ترنر
یک شهر و سرزمین باید مناظری داشته باشدکه در آن بتوان با امنیت قدم زد، از درختان میوه چید، دوچرخه سواری کرد، کار کرد، خوابید، شنا کرد، به موسیقی پرندگان گوش داد و زیر نور آفتاب، حمام آفتاب گرفت، میان درختان دوید و کنار آب دراز کشید.

تام ترنر – معمار منظر
Tom Turrner – Landscape Architect


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *