فاصله کاشت یک عامل برای رسیدن هر درختی به حداکثر رشد خود است. وقتی فاصله کاشت رعایت نشود، نزدیک بودن درختان به هم باعث نازک شدن تنه آنها می گردد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

رعایت فاصله کاشت گیاهان
برای رسیدن هر درختی به حداکثر رشد خود، باید مجموعه ای از عوامل دست در دست هم دهند تا این نتیجه محقق شود. یکی از مهمترین این عوامل فاصله کاشت است. این تصویر که از درختان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گرفته شده است، گویای آن است که فاصله کاشت رعایت نشده و نزدیک بودن درختان به هم باعث نازک شدن تنه آنها شده است.
Observe Planting Distance
عکس و توضیح از: رقیه قنبری / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / اردیبهشت 1397

نمونه نامناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *