تالاب هایی که با ماکروفیت ها (گیاهان آبزی بزرگ) کشت می شوند، نسبت به سیستم تالاب بدون کشت، مواد مغذی بیشتری را خارج می کنند.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


نقش ماکروفیت ها در تالاب های شمال چین“constructed wetland” تالابی مصنوعی است که با شبیه سازی تالاب های طبیعی، به عنوان روشی معقول و موثر برای خارج کردن آلاینده های مختلف و همچنین مواد مغذی از پساب ها به کار می رود. ماکروفیت ها عنصر اصلی بیولوژیکی در تالاب های مصنوعی هستند که نقش مهم و اساسی در موفقیت تالاب ها ایفا می کنند. آزمایش انجام شده در رابطه با 27 تالاب شبیه سازی شده در شمال چین نشان داد، تالاب هایی که با ماکروفیت ها (گیاهان آبزی بزرگ) کشت می شوند، نسبت به سیستم تالابِ بدون کشت، مواد مغذی بیشتری را خارج می کنند. جذب مواد مغذی توسط گیاهان معادل خارج کردنِ 14 تا 52 درصد نیتروژن و 11 تا 34 درصد فسفر بوده است.

 گردآوری و ارائه: صدف قانع


Source: Wu, Haiming, Jian Zhang, Peizhi Li, Jinyong Zhang, Huijun Xie, and Bo Zhang. (2011). Nutrient removal in constructed microcosm wetlands for treating polluted river water in northern China. Ecological Engineering, 37(4), 560-568.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *