یافته های حاصل از کنترل و شبیه سازی کامپیوتری بیانگر آن است که درخت سایه اندازی با ارتفاع 7.5 متر منجر به کاهش سالانه 8 تا 12 درصد (10 تا 25 دلار) از هزینه های گرمایش و سرمایش یک خانه مسکونی می گردد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونییافته های حاصل از کنترل و شبیه سازی کامپیوتری بیانگر آن است که درخت سایه انداز با ارتفاع 7.5 متر منجر به کاهش سالانه 8 تا 12 درصد (10 تا 25 دلار) از هزینه های گرمایش و سرمایش یک خانه مسکونی می گردد.

گردآوری و ارائه: مليكاسادات سيدعلی


Source: McPherson, E. Gregory, and Rowan A. Rowntree. (1993). Energy conservation potential of urban tree plantingJournal of Arboriculture 19(6), 321-331.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *