در ورودی تنگه شيرز ستونى از جنس سنگهاى رسوبى وجود دارد كه در آستانه ورود، به انسان كوچك مقياس كه در طبيعت قدم می گذارد به سان نگهبان طبيعت خوش آمد مي گويد.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

خوش آمد گويى طبيعت در منظر ورودى تنگه شيرزدر ابتداى مسير ورود به تنگه شيرز در استان لرستان با ستونى عظيم الجثه از جنس سنگهاى رسوبى و جداره تنگه مواجه مي شويم كه در اثر چرخش باد ايجاد شده است. ارتفاع اين ستون ١٧٠ متر و شعاع آن ١٠ متر است كه در آستانه ورود به تنگه، به سان نگهبان طبيعت، به انسانی که كوچك مقياس است و در شگفتى عظمت و زيبايى اين طبيعت قدم مي گذارد، خوش آمد مي گويد.

Nature’s Welcome in the Shirz Strait Entrance Landscape
عکس: کاوه ابلقی / تنگه شیرز / استان لرستان / آبان 1396

نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *