نقش سیستمهای سبز عمودی در کاهش نوفه

پژوهشی در سنگاپور نشان می دهد که سیستمهای سبز عمودی به ميزان ٥ تا ١٠ دسي بل، نوفه را کاهش می دهند. برای كاهش حداكثری، نبايد فضای خالی مابين سيستم قرار گيرد.

نقش سیستمهای سبز عمودی در کاهش نوفهمطابق پژوهشی در سنگاپور در رابطه با ٨ سيستم سبز عمودی متفاوت كه بر روی ٨ ديوار بتنی نصب شد، حاكی از آن است كه ٥ سيستم باعث كاهش نوفه به ميزان ٥ تا ١٠ دسي بل در محدوده فركانس های پايين تا متوسط شدند. به منظور كاهش حداكثری ميزان نوفه، نبايد هيچ فضای خالی مابين سيستم قرار گيرد.

گردآوری و ارائه: صدف قانع


Source: Wong, Nyuk Hien, Alex Yong Kwang Tan, Puay Yok Tan, Kelly Chiang, and Ngian Chung Wong. (2010). Acoustics evaluation of vertical greenery systems for building walls. Building and Environment45(2), 411-420.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

نقش سیستمهای سبز عمودی در کاهش نوفه
نقش سیستمهای سبز عمودی در کاهش نوفه

نویسنده:

  • صدف قانع

    دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط